J O M B A Y

Loading

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”) ve sizinle (“siz”, “sizin” veya “kullanıcı”) arasında bir sözleşme oluşturan Gizlilik Politikası ve Next Leap Career Solutions Pvt. Ltd. (dba Jombay) (“Jombay”, “biz”, “bizi”, “bizim” veya “Lisans Veren”) Değerlendirme Merkezi Platformunun (topluca “Platform”, “Ürün” veya “Hizmetler”) kullanımı içindir . Doğrudan bizim veya Müşterilerimiz (“Müşteri”) aracılığıyla Platforma erişerek veya Platformu kullanarak, bu EULA’nın şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu EULA’nın şartlarını kabul etmiyorsanız, Platformu kullanmayın.

Zaman zaman bu EULA’yı revize edebiliriz (Platform kullanımınızı yöneten şartların bölümlerini taşımak veya silmek veya bunlara ekleme yapmak dahil). EULA’daki herhangi bir revizyonu tüm kullanıcılara bildireceğiz. Herhangi bir değişikliği takiben Platformu kullanmanız, EULA’ya bağlı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, Platformu kullanma yetkiniz yoktur.

 

1. Lisans:

Bu EULA ve Gizlilik Politikasının koşullarına tabi olarak, Lisans Veren size Platformu sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz herhangi bir bilgisayar/dizüstü bilgisayarda kullanmanız için sınırlı, şahsa özel olmayan, devredilemeyen ve fesh edilebilir bir lisans verir.

 

2. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”):

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu olarak Jombay, kullanıcıların bu haklardan yararlanmasına yardımcı olmak için şeffaflık ve erişim kontrolleri sunar. Mevcut olduğu ve yürürlükteki yasalarla sınırlandırılmadığı sürece, kullanıcılara tanınan haklar şunlardır:

 

1. Erişim hakkı – kullanıcı hakkında işlediğimiz kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve erişim talep etme hakkı

2. Düzeltme hakkı – yanlış veya eksik olduğunda kullanıcının kişisel verilerini değiştirmemizi veya güncellememizi talep etme hakkı

3. Silme hakkı – kullanıcının kişisel verilerini silmemizi talep etme hakkı

4. Kısıtlama hakkı – kullanıcının kişisel verilerinin tamamını veya bir kısmını işlemeyi geçici veya kalıcı olarak durdurmamızı talep etme hakkı

5. İtiraz hakkı – Prosesin otomatik karar vermeyi içerdiği durumlar da dahil olmak üzere Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır.

3. Kullanıcı Hakları:

Kullanıcı, herhangi bir zamanda, kullanıcının kişisel verilerine erişme ve bunları düzeltme hakkına sahiptir. Bu haklar, support@jombay.com adresinden bize bir mesaj göndererek veya şu adresten bizimle iletişime geçerek kullanılabilir: Privacy & Data Protection Office, Jombay, E-1/402, S.No. 18/1/1, Water’s Edge, Vishal Nagar, Pimple Nilakh, Pune 411027, Hindistan

4. Veri Koruma İlkeleri:

GDPR’ye uygun olarak Jombay, kişisel verilerin toplandığı andan kişisel verilerin arşivlendiği, silindiği veya imha edildiği ana kadar her zaman bir dizi temel ilkeyi gözlemler ve bunlara uyar.

Jombay, tüm kişisel veriler:
1. Yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenir (yasalara uygunluk, adalet ve şeffaflık)
2. Yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmıştır (amaç sınırlaması)
3. İşlenme amaçlarıyla ilgili olarak yeterli, ilgili ve gerekli olanlarla sınırlı (veri minimizasyonu)
4. Doğru ve gerektiğinde güncel tutulması (doğruluk)
5. Verilerin işlenme amaçları için gerekli olandan daha uzun süre veri konularının tanımlanmasına izin veren bir biçimde tutulmaması (depolama sınırlaması)
6. Yetkisiz veya yasa dışı işlemeye ve kazara kayıp, imha veya hasara karşı koruma sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri kullanarak güvenliğini sağlayacak şekilde işlenir.

5. Veri Aktarımı:
Jombay, kişisel verileri veya başka herhangi bir veriyi üçüncü şahıslara veya yetkisiz kullanıcılara (sizin için kullanıma sponsor olan veya kullanımına izin veren “Müşteri” hariç) aktarmaz. Tüm veriler Jombay’ın Frankfurt, Almanya’da bulunan AWS bulut deposunda güvenli bir şekilde saklanır.

6. Veri saklama:
Kanunen bu bilgileri daha uzun bir süre saklamamız gerekmedikçe, Kişisel Bilgilerinizi silmek için önlemler alıyoruz veya bu bilgileri işlediğimiz amaçlar için artık gerekli olmadığında sizi tanımlamanıza izin vermeyecek bir biçimde tutuyoruz. . Saklama süresini belirlerken şu kriteleri dikkate alıyoruz; tarafınızca talep edilen veya size sağlanan ürün ve hizmetlerin türü, sizinle olan ilişkimizin niteliği ve süresi, ürün veya hizmetlerimize olası yeniden kayıt olma, etkisi, size sunduğumuz hizmetler hakkında sizden veya sizinle ilgili bazı bilgileri silersek, yasaların öngördüğü zorunlu saklama süreleri ve zamanaşımı.

7. Değerlendirme Bağlantısı:
Bu Platformdaki Hizmetler, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir. Jombay’in bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı için, Jombay’in bu tür harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer içeriklerden sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Bu tür sitelerde veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan elde edilen materyaller. Ayrıca, Jombay’in bu tür İçerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya yol açtığı iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

8. Hesabınız:
Platformu kullanmanız için gerekli olan kişisel bilgileri (ad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet, ülke/bölge dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplayabiliriz. Hesabınız altında gerçekleşen ve aşağıdakileri içeren tüm faaliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz: (i) Platformu kullanımınız; (ii) uygulanabilir hizmet kullanımınız (kolektif olarak “Hesabınız”). Hesabınızın kontrolünü veya erişimini diğer kişi veya kuruluşlarla (“Temsilcileriniz”) yetkilendirmeyi, devretmeyi veya başka bir şekilde paylaşmayı seçerseniz, Delegelerinizin faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstleneceksiniz. Jombay, Hesabınızın Temsilcileriniz tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

9. Yeni Sürümler:
Jombay, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Platforma, bileşenleri de dahil olmak üzere otomatik olarak sağlanabilecek özellikler veya işlevler ekleyebilir veya hata düzeltmeleri, onarma, güncellemeler ve yükseltmeler sağlayabilir.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması:
Yürürlükteki yasalarca yasaklanmadığı ölçüde, Jombay ve Müşteri, kâr, gelir, şerefiye, kullanım, veri, elektronik olarak iletilen siparişler veya diğer kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçsal, cezai veyaEörnek niteliğindeki zararlardan veya ekonomik avantajdan (Jombay’a bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile), sorumlu değildir, ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ve sorumluluk teorisine bakılmaksızın, sözleşmeden (temel ihlal dahil), haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde, bunlardan veya ilgili ile:
Hizmetlerin kullanımı veya kullanılamaması;
Satın alınan veya alınan ikame mal ve Hizmetlerin veya alınan mesajların veya Hizmetler aracılığıyla veya Hizmetlerden girilen işlemlerin satın alma maliyeti;
İletimlerinize veya verilerinize yetkisiz erişim veya değişiklik;
Hizmetler veya Platform üzerinde herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya davranışları;
Platformdan indirebileceğiniz, kullanabileceğiniz, değiştirebileceğiniz veya dağıtabileceğiniz içerik de dahil olmak üzere Hizmetlerle ilgili diğer herhangi bir konu.
Platform ile bağlantılı olarak kullanılan yeterli koruma ve/veya ekipmanın sorumluluğu tamamen size aittir ve kullanımdan kaynaklanan veri kaybı, yeniden çalışma süresi, hatalı çıktı, iş gecikmeleri veya kar kaybı nedeniyle Jombay ve Müşteriye karşı herhangi bir talepte bulunmayacaksınız. . Jombay’i ve Müşteriyi, sözleşmeden (temel ihlal dahil), haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde, Platformu Jombay ve Müşterinin kanunen bu tür istisnalar veya sınırlamalar yapmasının engellendiği durumlar hariç kullanıma dayalı herhangi bir talepten dolayı Jombay ve Müşteriye karşı herhangi bir yasal işlem başlatmamayı kabul etmektesiniz.

11. Hesabınız:
Platformu kullanmanız için gerekli olan kişisel bilgileri (ad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet, ülke/bölge dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) toplayabiliriz. Hesabınız altında gerçekleşen ve aşağıdakileri içeren tüm faaliyetlerden sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz: (i) Platformu kullanımınız; (ii) uygulanabilir hizmet kullanımınız (kolektif olarak “Hesabınız”). Hesabınızın kontrolünü veya erişimini diğer kişi veya kuruluşlarla (“Temsilcileriniz”) yetkilendirmeyi, devretmeyi veya başka bir şekilde paylaşmayı seçerseniz, Delegelerinizin faaliyetlerinin tüm sorumluluğunu üstleneceksiniz. Jombay, Hesabınızın Temsilcileriniz tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12. Yeni Sürümler:
Jombay, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Platforma, bileşenleri de dahil olmak üzere otomatik olarak sağlanabilecek özellikler veya işlevler ekleyebilir veya hata düzeltmeleri, onarma, güncellemeler ve yükseltmeler sağlayabilir.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması:
Yürürlükteki yasalarca yasaklanmadığı ölçüde, Jombay ve Müşteri, kâr, gelir, şerefiye, kullanım, veri, elektronik olarak iletilen siparişler veya diğer kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuçsal, cezai veyaEörnek niteliğindeki zararlardan veya ekonomik avantajdan (Jombay’a bu tür zararların olasılığı hakkında bilgi verilmiş olsa bile), sorumlu değildir, ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın ve sorumluluk teorisine bakılmaksızın, sözleşmeden (temel ihlal dahil), haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde, bunlardan veya ilgili ile:
Hizmetlerin kullanımı veya kullanılamaması;
Satın alınan veya alınan ikame mal ve Hizmetlerin veya alınan mesajların veya Hizmetler aracılığıyla veya Hizmetlerden girilen işlemlerin satın alma maliyeti;
İletimlerinize veya verilerinize yetkisiz erişim veya değişiklik;
Hizmetler veya Platform üzerinde herhangi bir üçüncü tarafın beyanları veya davranışları;
Platformdan indirebileceğiniz, kullanabileceğiniz, değiştirebileceğiniz veya dağıtabileceğiniz içerik de dahil olmak üzere Hizmetlerle ilgili diğer herhangi bir konu.
Platform ile bağlantılı olarak kullanılan yeterli koruma ve/veya ekipmanın sorumluluğu tamamen size aittir ve kullanımdan kaynaklanan veri kaybı, yeniden çalışma süresi, hatalı çıktı, iş gecikmeleri veya kar kaybı nedeniyle Jombay ve Müşteriye karşı herhangi bir talepte bulunmayacaksınız. . Jombay’i ve Müşteriyi, sözleşmeden (temel ihlal dahil), haksız fiilden (ihmal dahil) veya başka bir şekilde, Platformu Jombay ve Müşterinin kanunen bu tür istisnalar veya sınırlamalar yapmasının engellendiği durumlar hariç kullanıma dayalı herhangi bir talepten dolayı Jombay ve Müşteriye karşı herhangi bir yasal işlem başlatmamayı kabul etmektesiniz.

 

14. Güvenlik Önlemleri (Depolanan Verilerin/Veri Gizliliğinin korunması için):
Jombay, ISO 27001:2013 sertifikalıdır, SOC2 uyumludur ve çeşitli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Jombay, ürün ve veri güvenliğini izlemek için yıllık harici VAPT(Güvenlik Açığı Değerlendirmesi ve Sızma Testi) denetimleri gerçekleştirir. Jombay’ın fiziksel altyapısı, Amazon Web Services (AWS) tarafından korunuyor ve yönetiliyor. AWS’nin veri merkezi operasyonları, çok çeşitli güvenlik sertifikaları elde etti. Jombay, AWS’yi kullanır ve büyük ölçüde AWS tarafından benimsenen teknik güvenlik önlemlerine güvenir. AWS tarafından benimsenen güvenlik önlemlerine ve veri işleme faaliyetlerinin AWS sistemi dışında gerçekleştiği ölçüde ek olarak Jombay, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamıştır:


1. Yetkisiz kişilerin veri işleme sistemlerimize erişmesini engelleriz.
2. Çalışanlara yalnızca kendilerine atanan görevler için sınırlı erişime izin veriyoruz.
3. Kişisel verileri işleyen tüm bilgisayarların (uzaktan erişime sahip bilgisayarlar dahil) hem açılıştan sonra hem de kısa bir süre için bile gözetimsiz bırakıldığında parola korumalı olmasını sağlıyoruz.
4. Kimlik doğrulama için bireysel kullanıcılara şifreler atarız.
5. Yalnızca yetkili personelimize sistem erişimi sağlarız ve erişimlerini yalnızca belirli sorumluluklarını yerine getirmeleri için ihtiyaç duydukları uygulamalarla katı bir şekilde sınırlandırırız.
6. Parolaların paylaşılmasını yasaklayan, parolanın açıklanmasından sonra izlenecek prosedürleri belirleyen ve parolaların düzenli olarak değiştirilmesini gerektiren bir parola politikası uyguladık.
7. Parolaların her zaman şifreli bir biçimde saklanmasını sağlıyoruz.
8. Bir çalışan, temsilci veya yönetici Jombay’den ayrıldığında veya şirket içinde başka bir role geçtiğinde kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakmak için prosedürler benimsedik.
9. Artık gerekli olmayan verilerin güvenli ve kalıcı olarak imha edilmesi için kurallar oluşturduk.
10. Kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanması için gerekli olmadıkça, aktarım veya saklama sırasında izinsiz olarak okunamaz, kopyalanamaz, değiştirilemez veya kaldırılamaz.
11. Herhangi bir aktarım sırasında verileri şifreleriz.
12. Yönetici ve kullanıcı aktivitelerini günlüğe kaydederiz.
13. Bir adayın kişisel verilerinin veri işleme sistemlerine eklenip eklenmediğini/değiştirildiğini/çıkarıldığını geriye dönük olarak inceleyebilir ve belirleyebiliriz.
14. Farklı müşterilerden alınan kişisel verileri, işlemenin her adımında kontrolörün tanımlanabilmesi ve verilerin her zaman fiziksel veya mantıksal olarak ayrılabilmesi için işleriz.
15. Veritabanlarımızın korumalı ortamlarda saklanan yedek kopyalarını oluşturuyoruz.
16. Yedeklerimizden düzenli olarak geri yükleme testleri yapıyoruz.
17. İş kurtarma stratejileri oluşturduk.
18. Kişisel verileri, taahhüt ettiğimizin dışında herhangi bir amaç için kullanmayız.
19. Kişisel verilerinizi herhangi bir nedenle iş bilgisayarlarımızdan veya binalarımızdan kaldırmıyoruz (iş amaçları için bu tür bir kaldırmaya özel olarak izin vermediğiniz sürece).
20. Her bilgisayar sisteminin güncel bir anti-virüs çözümü çalıştırmasını sağlıyoruz.
21. Bir veri koruma görevlisinin işlevlerini yerine getirmek için sorumlu bir kişi belirledik.
22. Gizliliği korumak ve GDPR kapsamındaki gereksinimlerimize uymak için çalışanlarımızın yazılı taahhüdünü aldık.
23. Çalışanlarımızı veri gizliliği ve veri güvenliği konusunda düzenli olarak eğitiyoruz.
24. Kişisel Tanımlanabilir Bilgilere yalnızca yetkili kişiler erişebilir. Bilgiler güvenli bir şekilde saklanır.
25. Jombay, Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri veya başka herhangi bir veriyi üçüncü şahıslarla veya yetkisiz kullanıcılarla paylaşmaz.

 

15. Bu Politikadaki Değişiklikler
Bu Politika zaman zaman değişebilir. Bu Politikada önemli değişiklikler yaparsak, tüm Politika değişikliklerini bu sayfada yayınlayacağız. Uygun görürsek, daha belirgin bir bildirimde bulunacağız (belirli hizmetler için e-posta bildirimi dahil). Bu tür gönderileri veya bildirimleri takiben hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterecektir.

16. Diğer
A) Sözleşmenin Bütünü: Bu Sözleşme, konusuyla ilgili olarak tüm sözleşmeyi teşkil eder ve Sözleşmenin konusuyla ilgili olarak Taraflar arasında önceden yapılmış tüm yazılı ve sözlü sözleşmelerin, mutabakatların ve müzakerelerin yerine geçer. Taraflarca burada belirtilmeyen hiçbir temsil, teşvik, vaat, anlayış, koşul, garanti yapılmamıştır veya bunlara dayandırılmamıştır. Ne bu Sözleşme ne de buradaki herhangi bir hüküm, Sözleşmenin Tarafları dışındaki herhangi bir kişiye işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir hak veya çözüm sağlama amacında değildir.
B) Bölünebilirlik: Yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme veya idari organ tarafından Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu geçersizlik, hukuka aykırılık veya uygulanamazlık, Sözleşmenin tam olarak yürürlükte kalacak olan diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu ancak hükmün bir kısmının silinmesi halinde geçerli, yasal veya uygulanabilir olacağı tespit edilirse, kullanıcı, Jombay’in söz konusu hükmü geçerli, yasal ve uygulanabilir kılmak ve taraflara Sözleşmede öngörülenlere mümkün olduğunca benzer hak ve menfaatler sağlamak için gerekli olduğu ölçüde değişiklik yapmasına izin verir.
C) İlişki: Taraflar bağımsızdır. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey herhangi bir ortaklık, ortak girişim veya benzer bir ilişki oluşturacak şekilde yorumlanamaz.
D) Özel Hak: Jombay’ın bu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlama hakkı münhasır değildir ve Şirketin benzer bir hakkı diğer Taraflara vermesini engellemez.
BU EULA’YI, GİZLİLİK POLİTİKASI’NI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HÜKÜM VE KOŞULLARI ANLADIĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. Platforma ERİŞMEYE VE KULLANMAYA DEVAM ETMEKLE, BU EULA GİZLİLİK POLİTİKASINA BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ.

 

Copyright © Jombay 2022

Did you find what you were looking for ? You can schedule a call with our experts to learn more..
Fill out the form below, and we will be in touch shortly.