ASSESSORS & FACILITATORS

ASSESSORS

Abhishek Valecha
Abhishek Valecha
Commander Ashok Kumar
Commander Ashok Kumar
Darshana Joshi
Darshana Joshi
Dhruv Sen
Dhruv Sen
Gauri Joshi
Gauri Joshi
Kavitha Talreja
Kavitha Talreja
Lalit Malhotra
Lalit Malhotra
Mani Sridharan
Mani Sridharan
N. Nilakantan
N. Nilakantan
Nayana Prabhu
Nayana Prabhu
Neeta Relwani Garg
Neeta Relwani Garg
Dr. Padmaja Palekar
Dr. Padmaja Palekar
Pallavi Lawlekar
Pallavi Lawlekar
Philip Gabriel
Philip Gabriel
Pooja Jain
Pooja Jain
Pravin Sathe
Pravin Sathe
Rashmi Shetty
Rashmi Shetty
Richa Mahendra
Richa Mahendra
Ritu Mathur
Ritu Mathur
Vandana Singh
Vandana Singh
Yoshima Somvanshi
Yoshima Somvanshi

FACILITATORS

Ammita S
Ammita S
Dr. Ashish Johri
Dr. Ashish Johri
Aparna Ponnappa
Aparna Ponnappa
CB Mohan
CB Mohan
Charles D’Cruz
Charles D’Cruz
Cheryl Samtaney
Cheryl Samtaney
Himanshu Shekhar
Himanshu Shekhar
Hormazd H. Yazdabadi
Hormazd H. Yazdabadi
Kunal Chakrabarty
Kunal Chakrabarty
Manu Arora
Manu Arora
Mayur Suvarna
Mayur Suvarna
Michelle Pinto
Michelle Pinto
Dr. Mukta Kamplikar
Dr. Mukta Kamplikar
Pooja Jain
Pooja Jain
Rajiv Thakker
Rajiv Thakker
Ram Krishna
Ram Krishna
Saurabbh Nagpal
Saurabbh Nagpal
Shrivallabh Kulkarni
Shrivallabh Kulkarni
Shyamli Rathore
Shyamli Rathore
Somnath Ghatak
Somnath Ghatak
Vikram Chandgude
Vikram Chandgude